Dotacje Unijne
Nasz sklep specjalizuje si─Ö w obs┼éudze klientów którzy bior─ů dotacje unijne.   Obs┼éu┼╝onych mamy dziesi─ůtki klientów których wymagania Unijne spe┼éniamy wed┼éug specyfikacji.  Prosimy o kontakt pod adresem czestochowa@umnietaniej.com. Naszym atutem jest sprawne przeprowadzanie procedury zakupu oraz szeroka gama produktów gwarantuj─ůca dost─Öpno┼Ť─ç ca┼éego asortymentu co pozwoli za┼éatwi─ç wszystkie formalno┼Ťci w jednym sklepie.
Skype-Gadu-Gadu

Kraków

M├│j stan

 

Cz─Östochowa

M├│j stan

FaceBook

Partnerzy
┼Ťmieszne dowcipy, obrazki, filmiki

A A A

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO UMNIETANIEJ

 

 

1.POSTANOWIENIA WST─śPNE

 

 

1. Definicje

Dane – dane osobowe U┼╝ytkownika.

Konto – prowadzony przez Sklep Internetowy w ramach Serwisu zbiór zasobów zawieraj─ůcy Dane U┼╝ytkownika, dost─Öpny dla U┼╝ytkownika po podaniu Loginu oraz has┼éa.

Login – unikalna nazwa U┼╝ytkownika.

Sklep Internetowy lub Umnietaniej – przedsi─Öbiorca b─Öd─ůcy osob─ů fizyczn─ů, który oferuje swoje towary U┼╝ytkownikom w ramach Serwisu. W┼éa┼Ťcicielem Sklepu Internetowego jest Seweryn Bandurski prowadz─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod nazw─ů: UmnieTaniej.com Seweryn Bandurski, Ul. Dekabrystów 41, 42-202 Cz─Östochowa, numer NIP: 526-188-30-30.

Umowa - umowa sprzeda┼╝y towarów zawarta mi─Ödzy U┼╝ytkownikiem a Sklepem Internetowym, za pomoc─ů Serwisu, przy czym warunkiem zawarcia Umowy i uzyskania dost─Öpu do Serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin wraz z za┼é─ůcznikami stanowi integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç Umowy. Umowa podlega prawu polskiemu.

Serwis – serwis dzia┼éaj─ůcy pod nazw─ů domeny www.umnietaniej.com prowadzony przez Sklep Internetowy.

U┼╝ytkownik – u┼╝ytkownik Serwisu.

Regulamin – niniejszy regulamin wraz z za┼é─ůcznikami: Sposoby sk┼éadania zamówie┼äSposoby p┼éatno┼ŤciWarunki i koszty dostawyZwroty i Reklamacje (w wersji obowi─ůzuj─ůce od dnia 25 grudnia 2014 r.) oraz Polityka Prywatno┼Ťci.

 

2. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin zawiera warunki sprzeda┼╝y towarów przez Sklep Internetowy w ramach funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowi─ůzki U┼╝ytkowników zwi─ůzane z korzystaniem z Serwisu. Sklep Internetowy ┼Ťwiadczy us┼éugi na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

2. U┼╝ytkownicy nie mog─ů umieszcza─ç w Serwisie jakichkolwiek tre┼Ťci o charakterze bezprawnym, w szczególno┼Ťci tre┼Ťci naruszaj─ůce prawa osób trzecich.

 

3. Dost─Öp do wszelkich funkcjonalno┼Ťci Serwisu wymaga rejestracji. Do rejestracji wymagane jest podanie Danych wskazanych w Regulaminie.

 

4. Jeżeli w ocenie Umnietaniej działanie Użytkownika jest niezgodne z Regulaminem lub prawem, Umnietaniej może skorzystać z uprawnień opisanych w rozdziale III Naruszenia.

 

5. Umnietaniej do┼éo┼╝y wszelkich stara┼ä, aby zapewni─ç bezpiecze┼ästwo Danych na serwerach wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania Serwisu oraz by Serwis dzia┼éa┼é w sposób ci─ůg┼éy i poprawny. Umnietaniej nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za b┼é─Ödy lub przerwy w dzia┼éaniu Serwisu spowodowane przez si┼é─Ö wy┼╝sz─ů, powsta┼ée z winy osób trzecich lub wynikaj─ůce z wadliwego (w tym niezgodnego z dostarczon─ů dokumentacj─ů) wdro┼╝enia oprogramowania umo┼╝liwiaj─ůcego korzystanie z Serwisu przez dostawców oprogramowania instalowanego przez Sklep Internetowy.

 

6. Umnietaniej nie ponosi wzgl─Ödem U┼╝ytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu przekazania Sklepowi Internetowemu nieaktualnych lub nieprawdziwych Danych dotycz─ůcych U┼╝ytkownika, je┼Ťli takie Dane wprowadzi┼é do Serwisu sam U┼╝ytkownik.

 

7.Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Dokonuj─ůc rejestracji Konta U┼╝ytkownik zgadza si─Ö na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

3.Umowa z U┼╝ytkownikiem

 

1. Umowa z U┼╝ytkownikiem zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez pracownika Sklepu podczas kontaktu z U┼╝ytkownikiem zamówienia z┼éo┼╝onego przez U┼╝ytkownika.

 

2. U┼╝ytkownik b─Öd─ůcy konsumentem mo┼╝e odst─ůpi─ç od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odst─ůpienie powinno nast─ůpi─ç pisemnie lub poprzez wys┼éanie e-maila na adres: zwroty@umnietaniej.com o tre┼Ťci „Rezygnuj─Ö”.

 

3. Dane, zaznaczone w formularzu zamówienia jako obowi─ůzkowe s─ů niezb─Ödne do korzystania z Serwisu.

 

4. Po wype┼énieniu formularza zamówienia U┼╝ytkownik zostanie poproszony o dokonanie akceptacji tre┼Ťci Regulaminu oraz o wyra┼╝enie zgody na przetwarzanie przez UMNIETANIEJ swoich danych osobowych zgodnie z ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustaw─ů z dnia 18 lipca 2002r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z pó┼║niejszym zmianami.

 

5. U┼╝ytkownik wyra┼╝aj─ůc zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w punkcie I.3.4 potwierdza uprawnienie Sklepu Internetowego do przetwarzania jego Danych w zakresie potrzebnym do wykonania Umowy.

 

6. Utworzenie Konta przez Użytkownika w ramach Serwisu jest bezpłatne.

 

7. Loginem mo┼╝e by─ç tylko i wy┼é─ůcznie adres poczty e-mail U┼╝ytkownika, który stanowi jego unikaln─ů nazw─Ö i umo┼╝liwia identyfikacj─Ö U┼╝ytkownika w Serwisie.

 

8. Has┼éo U┼╝ytkownika jest przyporz─ůdkowane do jego Loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie Konta.

 

9. Sklep Internetowy nie przechowuje hase┼é U┼╝ytkowników, a jedynie wynik ich przetworzenia za pomoc─ů kryptograficznej funkcji skrótu oraz nie ma mo┼╝liwo┼Ťci ich odtworzenia.

 

10.Ka┼╝dy U┼╝ytkownik mo┼╝e mie─ç tylko jedno Konto.

 

2.U┼╗YTKOWNICY

 

1. Postanowienia ogólne

 

1. U┼╝ytkownikami Serwisu mog─ů by─ç osoby pe┼énoletnie o pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj─ůce osobowo┼Ťci prawnej, które mog─ů nabywa─ç prawa i zaci─ůga─ç zobowi─ůzania we w┼éasnym imieniu.

 

2. U┼╝ytkownik zobowi─ůzuje si─Ö nie ujawnia─ç has┼éa osobom trzecim.

 

3.U┼╝ytkownik zobowi─ůzuje si─Ö poda─ç prawdziwe Dane wymagane do korzystania z Serwisu oraz aktualizowa─ç je na bie┼╝─ůco.

 

4. Zakres i rodzaj Danych wymaganych do korzystania z Serwisu okre┼Ťla szczegó┼éowo Polityka Prywatno┼Ťci.

 

2. Administrator danych osobowych

 

1. Administratorem Danych U┼╝ytkowników jest Sklep Internetowy w zakresie, w jakim je zbiera i przetwarza na potrzeby realizacji Umowy. Dane U┼╝ytkownika b─Öd─ů przetwarzane na potrzeby realizacji Umowy.

 

3. Zmiana Danych U┼╝ytkowników posiadaj─ůcych Konta

 

1.Użytkownik posiada dostęp do Danych oraz prawo ich poprawiania. Użytkownik może zmienić swoje hasło lub Login oraz zaktualizować Dane na stronie internetowej Serwisu.

 

3. NARUSZENIA

 

1. Postanowienia ogólne

 

1. Naruszenie obowi─ůzuj─ůcego prawa lub Regulaminu mo┼╝e skutkowa─ç podj─Öciem odpowiednich kroków przez, z blokad─ů korzystania z Serwisu lub usuni─Öciem Konta U┼╝ytkownika w┼é─ůcznie.

 

2. Blokada i usuni─Öcie Konta

 

1. Je┼╝eli dzia┼éanie U┼╝ytkownika jest niezgodne z Regulaminem lub obowi─ůzuj─ůcym prawem, Sklep Internetowy mo┼╝e ograniczy─ç lub zawiesi─ç korzystanie przez takiego U┼╝ytkownika z Serwisu, m.in. zawiesi─ç lub ograniczy─ç dzia┼éanie Konta U┼╝ytkownika, usun─ů─ç lub zablokowa─ç Konto U┼╝ytkownika lub w inny sposób ograniczy─ç korzystanie z Serwisu.

2.Przed podj─Öciem powy┼╝szych dzia┼éa┼ä Sklep Internetowy prze┼Ťle U┼╝ytkownikowi ostrze┼╝enie drog─ů mailow─ů.

 

 

4. POSTANOWIENIA RÓ┼╗NE

 

1. Reklamacje

 

1. Wszelkie pytania i w─ůtpliwo┼Ťci dotycz─ůce dzia┼éania Serwisu nale┼╝y kierowa─ç na adres: czestochowa@umnietaniej.com

2. W przypadku niezgodno┼Ťci z niniejszym Regulaminem us┼éug realizowanych przez Sklep Internetowy, U┼╝ytkownik mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç reklamacj─Ö na dost─Öpnym na stronie formularzu b─ůd┼║ pisemnie na powy┼╝szy adres e-mail Sklepu Internetowego podany w niniejszym Regulaminie. Reklamacja powinna zawiera─ç uzasadnienie.

 

2. Wymagania techniczne

 

1. Korzystanie z Serwisu Sklepu Internetowego mo┼╝liwe jest przy u┼╝yciu przegl─ůdarek internetowych Internet Explorer 7, Firefox 3.0 i ich nowszych wersji. O rozszerzeniu katalogu dost─Öpnych przegl─ůdarek internetowych UMNIETANIEJ b─Ödzie informowa─ç na bie┼╝─ůco.

 

3. Zmiany Regulaminu

 

1.U┼╝ytkownicy posiadaj─ůcy konto w Serwisie Sklepu Internetowego zostan─ů poinformowani o zmianie Regulaminu za po┼Ťrednictwem korespondencji e-mail.

2. Je┼╝eli w czasie, jaki up┼éyn─ů┼é od ostatniego logowania nast─ůpi┼éa zmiana Regulaminu Serwisie Sklepu Internetowego, U┼╝ytkownik akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególno┼Ťci po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie s─ů mo┼╝liwe.

3.U┼╝ytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przys┼éuguje uprawnienie do usuni─Öcia konta w ka┼╝dym czasie.

4.Zamówienia z┼éo┼╝one przez U┼╝ytkowników przed wej┼Ťciem w ┼╝ycie zmian Regulaminu b─Öd─ů realizowane wed┼éug dotychczasowych postanowie┼ä Regulaminu.

O ka┼╝dej zmianie b─Ödzie informowa─ç U┼╝ytkowników na stronie internetowej Serwisu.

 

4.Postanowienia końcowe

 

1. Niewa┼╝no┼Ť─ç b─ůd┼║ uznanie któregokolwiek z postanowie┼ä niniejszego Regulaminu za niewa┼╝ne, nie powoduje utraty mocy jego pozosta┼éych postanowie┼ä.

 

2.Umowa zawarta mi─Ödzy U┼╝ytkownikiem a Sklepem Internetowym oraz ewentualne spory wynik┼ée ze stosunku prawnego mi─Ödzy tymi podmiotami podlegaj─ů prawu polskiemu oraz jurysdykcji w┼éa┼Ťciwych polskich s─ůdów powszechnych.

 

3. ┼╗adne z postanowie┼ä Regulaminu nie narusza i nie ogranicza w jakikolwiek sposób praw przys┼éuguj─ůcych U┼╝ytkownikom korzystaj─ůcym z Serwisu w charakterze konsumentów wynikaj─ůcych z obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa, ani tez nie mo┼╝e by─ç w taki sposób interpretowane.

 

4. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 25 grudnia 2014 r.

 

5.Postanowienia niniejszego Regulaminu (lub jego wcze┼Ťniejszych wersji) znajduj─ů zastosowanie do stosunków prawnych zawartych mi─Ödzy U┼╝ytkownikiem a Sklepem Internetowym od dnia 25 grudnia 2014 r. w┼é─ůcznie.

 

6. Do stosunków prawnych  zawartych mi─Ödzy U┼╝ytkownikiem a Sklepem Internetowym do dnia 24 grudnia 2014 r. w┼é─ůcznie maj─ů zastosowanie przepisy poprzedniego REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO UMNIETANIEJ, który znajdziesz tutaj.

 

7.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub sprzecznych z zasadami w kodeksie cywilnym zastosowanie maj─ů przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w szczególno┼Ťci dotycz─ůce umowy sprzeda┼╝y (art. 535-555 k.c.), r─Ökojmi za wady rzeczy (art. 556-5764 k.c.), gwarancji (art. 577-582 k.c.)  (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883).

 

Spory wynikaj─ůce ze stosowania niniejszego Regulaminu i w zwi─ůzku z wykonywaniem zawartych umów mi─Ödzy Sklepem a Klientami, b─Öd─ů rozpatrywane przez S─ůd w┼éa┼Ťciwy wed┼éug przepisów o w┼éa┼Ťciwo┼Ťci rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustaw─ů z dnia 17.11.1964 r. Kodeks post─Öpowania cywilnego (Dz. U., nr 43 poz. 296 ze. zm.). Klient b─Öd─ůcy konsumentem ma mo┼╝liwo┼Ť─ç rozwa┼╝enia pozas─ůdowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä polubownie. Informacje o sposobie dost─Öpu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajduj─ů si─Ö pod adresem: www.uokik.gov.pl

 

Sposoby sk┼éadania zamówie┼ä:

1. Poprzez stron─Ö internetow─ů (koszyk) - Umo┼╝liwia szybk─ů i automatyczn─ů obs┼éug─Ö zamówienia. Po skorzystaniu z koszyka naszego sklepu internetowego, wype┼énienie formularza oraz wyboru opcji p┼éatno┼Ťci otrzymasz wiadomo┼Ť─ç e-mail z potwierdzeniem zamówienia w naszym sklepie. Wiadomo┼Ť─ç b─Ödzie zawiera┼éa nr zamówienia który b─Ödzie pomocny w realizacji transakcji i przy ewentualnym kontakcie z naszymi pracownikami. Zamówienie nie zostanie przyj─Öte do realizacji, w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niekompletnych lub b┼é─Ödnych danych.

Klienci, którzy z┼éo┼╝yli zamówienie i zosta┼éo ono potwierdzone mog─ů sprawdza─ç stan swojego zamówienia poprzez wej┼Ťcie w menu „moje konto” znajduj─ůce si─Ö w prawym górnym rogu naszego sklepu fotograficznego.

2. Poprzez email - wystarczy wys┼éa─ç email na adres czestochowa@umnietaniej.com zawieraj─ůcy wszystkie potrzebne dane do realizacji zamówienia czyli dane kontaktowe osoby zamawiaj─ůcej, adres dostawy, sposób p┼éatno┼Ťci, jaki towar i ilo┼Ť─ç oraz ewentualne dane do wystawienia faktury.

3. Telefonicznie – Nasi pracownicy przyjm─ů zamówienie podczas rozmowy telefonicznej rejestruj─ůc je r─Öcznie w systemie.

4. Poprzez Allegro - Umo┼╝liwia szybk─ů i automatyczn─ů obs┼éug─Ö zamówienia.

Zmiany w zamówieniach:

Zmiany w danych przekazanych podczas sk┼éadania zamówienia np. adres dostawy czy zmiana sposobu p┼éatno┼Ťci mo┼╝na dokona─ç wysy┼éaj─ůc stosowny e-mail na adres opiekuna podany w e-mailu potwierdzaj─ůcym z┼éo┼╝enie zamówienia

Zmiany mo┼╝na tak┼╝e dokona─ç kontaktuj─ůc si─Ö z nami telefonicznie 530 479 747.

Odwo┼éanie zamówienia:

Chc─ůc odwo┼éa─ç zamówienie skontaktuj si─Ö z naszym pracownikiem pod numerem telefonu 530 479 747 lub e-mailem czestochowa@umnietaniej.com. Nie anulujemy zamówienia w momencie gdy paczka zosta┼éa ju┼╝ wydana kurierowi b─ůd┼║ poczcie polskiej.

Ceny podawane przy produktach s─ů cenami brutto zawieraj─ůce podatek VAT. Sklep fotograficzny UMNIETANIEJ zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku, gdy zamówiony towar jest chwilowo niedost─Öpny w magazynie, a w nowej dostawie jego cena ulegnie zmianie.

Gwarantujemy, ┼╝e o ka┼╝dej zmianie ceny (z przyczyn od nas niezale┼╝nych) poinformujemy ka┼╝dego Klienta telefonicznie daj─ůc mo┼╝liwo┼Ť─ç wyboru: akceptacja nowej ceny lub anulowanie zamówienia bez ┼╝adnych konsekwencji.

Wszystkie ceny podane w internetowym sklepie fotograficznym obowi─ůzuj─ů tak┼╝e w naszym salonie sprzeda┼╝y i s─ů skalkulowane do p┼éatno┼Ťci gotówkowej b─ůd┼║ przelewowej.

W przypadku towarów wyprzeda┼╝owych/promocyjnych oferta jest aktualna do wyczerpania stanu magazynowego.

Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie zosta┼éy legalnie wprowadzone na polski rynek, s─ů fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych .

Sposoby p┼éatno┼Ťci:

Gotówka - zamówienie p┼éatne gotówk─ů w momencie odbioru zamówionego towaru w naszych Salonach w Warszawie i Bia┼éymstoku.

Przedp┼éata na konto bankowe - wysy┼éka towaru nast─Öpuje po zaksi─Ögowaniu pieni─Ödzy na naszym koncie bankowym. Na ┼╝yczenie wystawiamy faktury proforma. Nasz numer konta bankowego w banku Pekao SA 72 1240 1213 1111 0010 4694 1485 (Pe┼ény numer rachunku w formacie NRB) . Czas zaksi─Ögowania pieni─Ödzy na nasze konto to w dni robocze zazwyczaj 24 godziny od zlecenia przelewu. W przypadku przelewu wykonanego z tego samego banku w którym mamy konto, pieni─ůdze ksi─Ögowane s─ů w ci─ůgu 5-10 minut.

Gotówka za pobraniem - w tym wypadku pieni─ůdze odbiera kurier dostarczaj─ůcy towar do klienta. Koszt pobrania wliczony jest w cen─Ö przesy┼éki. Warto┼Ť─ç pobrania nie mo┼╝e przekracza─ç 10 000 z┼é.

Sprzeda┼╝ na raty – wspó┼épracujemy z Sygma Banque Societe Anonyme Oddzia┼é w Polsce. Razem z Sygma Banque proponujemy naszym klientom wygodny i elastyczny zakup sprz─Ötu na raty. Wi─Öcej o warunkach i naszym systemie ratalnym tutaj.
Wszystkie nasze ceny zawieraj─ů 2% rabat.


Karta kredytowa - p┼éatno┼Ťci mog─ů by─ç dokonywane z u┼╝yciem kart wypuk┼éych systemów standardowo obs┼éugiwanych przez operatora kart p┼éatniczych  

 

PayPal – system pozwala na szybkie i bezpieczne dokonanie p┼éatno┼Ťci przez Internet z ponad 190 krajów.

 

Wszystkie nasze ceny zawieraj─ů 3% rabat.

Obowi─ůzuje on przy p┼éatno┼Ťci gotówkowej i przelewach bankowych.

Rabat ten nie jest uwzgl─Ödniany przy p┼éatno┼Ťci kart─ů oraz w systemie PayPal.