Dotacje Unijne
Nasz sklep specjalizuje si─Ö w obs┼éudze klientów którzy bior─ů dotacje unijne.   Obs┼éu┼╝onych mamy dziesi─ůtki klientów których wymagania Unijne spe┼éniamy wed┼éug specyfikacji.  Prosimy o kontakt pod adresem czestochowa@umnietaniej.com. Naszym atutem jest sprawne przeprowadzanie procedury zakupu oraz szeroka gama produktów gwarantuj─ůca dost─Öpno┼Ť─ç ca┼éego asortymentu co pozwoli za┼éatwi─ç wszystkie formalno┼Ťci w jednym sklepie.
Skype-Gadu-Gadu

Kraków

M├│j stan

 

Cz─Östochowa

M├│j stan

FaceBook

Partnerzy
┼Ťmieszne dowcipy, obrazki, filmiki

A A A

Regulamin

 

§1
Zamówienie

 1. W celu nabycia towarów i/lub us┼éug w Sklepie Internetowym Klient sk┼éada Zamówienie, post─Öpuj─ůc zgodnie zwy┼Ťwietlanymi w trakcie sk┼éadania Zamówienia komunikatami lub informacjami.
 2. Sk┼éadaj─ůc Zamówienie Klient otrzymuje e-maile, w których m.in. zostaje powiadomiony o rejestracji z┼éo┼╝onego Zamówienia i nadaniu mu przez system informatyczny indywidualnego numeru, dalszych krokach dotycz─ůcych Zamówienia oraz mo┼╝liwo┼Ťci podgl─ůdu statusu realizacji Zamówienia.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane, o ile zamawiane przez Klienta towary i/lub us┼éugi b─Öd─ů dost─Öpne w magazynie lub u jej dostawców. Klient zostanie niezw┼éoczne poinformowany na podany adres e-mail lub telefonicznie o anulowaniu Zamówienia z powodu braku towarów i/lub us┼éug w magazynie lub d┼éu┼╝szym terminie dostawy.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udost─Öpnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowie┼ä Umowy Sprzeda┼╝y, w tym postanowie┼ä, o których mowa w art. 9.1. Ustawy nast─Öpuje w e-mailu potwierdzaj─ůcym wszystkie istotne elementy Zamówienia oraz wraz z dostaw─ů towarów i/lub us┼éug przez wydrukowane i przekazanie Klientowi, w szczególno┼Ťci w tre┼Ťci faktury i/lub specyfikacji Zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie anulowanie Zamówienia w ilo┼Ťci wi─Ökszej ni┼╝ jedna sztuka.

§2
Cena

 1. Ceny towarów i us┼éug w Polsce podawane s─ů w z┼éotych polskich.  Zawieraj─ů wszystkie jej sk┼éadniki, w tym VAT, c┼éa i inne podatki.
 2. Strona internetowa pojawiaj─ůca si─Ö poza granicami Polski b─Ödzie posiada┼éa cennik w innych walutach.
 3. Za towary i/lub us┼éugi Klient uiszcza cen─Ö: gotówk─ů lub przelewem bankowym lub ze ┼Ťrodków pozyskanych z kredytu bankowego lub kart─ů p┼éatnicz─ů, najpó┼║niej w momencie odbioru zamówionych towarów i/lub us┼éug.

§3
Koszty, termin i sposób dostawy

 1. O ile nie zostanie ustalone inaczej z Klientem, Zamówienie zostanie zrealizowane (wys┼éane) w terminie pokazanym w Sklepie Internetowym na stronie produktu po potwierdzeniu wszystkich istotnych elementów Zamówienia.  W rzadkich przypadkach termin ten mo┼╝e ulec wyd┼éu┼╝eniu do 30 dni o czym Klient zostanie poinformowany.
 2. Zamówione towary i/lub us┼éugi mog─ů zosta─ç dostarczone na adres wskazany przez Klienta na terenie Polski lub za granic─ů.
 3. Dostawa mo┼╝e by─ç realizowana transportem w┼éasnym poczt─ů lub poczt─ů kuriersk─ů.
 4. W zale┼╝no┼Ťci od wyboru przez Klienta sposobu oraz miejsca dostawy zamówionych towarów i/lub us┼éug w potwierdzeniu wszystkich istotnych elementów Zamówienia zostan─ů okre┼Ťlone koszty dostawy które mog─ů ulec zmianie przy finalizacji Zamówienia o czym klient b─Ödzie poinformowany.

§4
Prawo odst─ůpienia od umowy

 1. Klient mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç bez podania przyczyny w ci─ůgu 10 dni od daty wydania towaru, a w przypadku gdy umowa zawarta na odleg┼éo┼Ť─ç dotyczy us┼éug w ci─ůgu 10 dni od dnia jej zawarcia przez z┼éo┼╝enie pisemnego o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç. Ch─Ö─ç odst─ůpienia od umowy mo┼╝e by─ç zg┼éoszona za pomoc─ů formularza.
 2. Zwrócony towar musi by─ç w stanie idealnym wraz z kompletnym wyposa┼╝eniem, pude┼ékiem, akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzeda┼╝y.
 3. Prawo odst─ůpienia od umowy nie przys┼éuguje w przypadku sprzeda┼╝y: (1) nagra┼ä audialnych i wizualnych oraz zapisanych na no┼Ťnikach programów komputerowych po usuni─Öciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (2) ┼Ťwiadcze┼ä o w┼éa┼Ťciwo┼Ťciach okre┼Ťlonych przez Klienta w zamówieniu lub ┼Ťci┼Ťle zwi─ůzanych z jego osob─ů, (3) ┼Ťwiadcze┼ä, które z uwagi na ich charakter nie mog─ů zosta─ç zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, (4) towaru który zosta┼é specialnie zamówiony pod klienta.
 4. Nie przyjmuje si─Ö przesy┼éek nadanych przez Klientów za pobraniem.
 5. Koszt wysyłki i ubezpieczenia przesyłki ponosi Klient.

§5
Termin, w jakim oferta lub informacja o cenie ma charakter wi─ů┼╝─ůcy

Informacje o cenach podane na stronie internetowej maj─ů charakter wi─ů┼╝─ůcy od momentu potwierdzenia realizacji Zamówienia, wszystkich istotnych warunków Zamówienia dla ilo┼Ťci towarów, dost─Öpno┼Ťci i us┼éug podanych w Zamówieniu, a┼╝ do ko┼äca jego realizacji.  Wszelkie reklamy produktów wraz z cenami prezentowane w niniejszym sklepie internetowym nie stanowi─ů oferty w rozumieniu art. 66 i 66¹ Kodeksu cywilnego. Pa┼ästwa zamówienie na zakup okre┼Ťlony ch produktów b─Ödzie wi─ů┼╝─ůce tylko, je┼╝eli zostanie potwierdzone przez sklep UMnieTaniej. 

§6
M
iejsce i sposób sk┼éadania reklamacji, tryb post─Öpowania reklamacyjnego

 1. Klienci mog─ů sk┼éada─ç reklamacje dotycz─ůce niezgodno┼Ťci towarów z umow─ů i/lub us┼éug lub funkcjonowania Sklepu Internetowego kieruj─ůc pisemn─ů reklamacj─Ö na adres:
  Sklep fotograficzny UmnieTaniej.com
  Ul. Dekabrystów 41 lok. 602
  42-202 Cz─Östochowa
 2. W pisemnej reklamacji Klient podaje: swój adres korespondencyjny, dat─Ö zakupu towaru i/lub us┼éugi lub korzystania ze Sklepu Internetowego, rodzaj i opis zg┼éaszanej wady towaru i/lub us┼éugi lub nieprawid┼éowo┼Ťci w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, podstaw─Ö roszczenia, które podnosi Klient (niezgodno┼Ť─ç towaru z umow─ů, gwarancja) oraz za┼é─ůcza kopi─Ö dowodu zakupu towaru i/lub us┼éugi.
 3. Uprawnienia z tytu┼éu gwarancji udzielonej na towar nale┼╝y wykonywa─ç zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mog─ů by─ç tak┼╝e zg┼éaszane na adres poczty elektronicznej.
 4. Informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru można uzyskać telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta.
 5. W przypadku uszkodze┼ä mechanicznych zamówionych towarów powsta┼éych w dostawie Klient powinien je zg┼éosi─ç w obecno┼Ťci dostawcy w momencie przyjmowania dostawy towaru oraz potwierdzi─ç protoko┼éem reklamacyjnym b─Öd─ůcym w posiadaniu dostawcy.

§7
Oznaczenie przedsi─Öbiorcy

Sklep Internetowy pod adresem www.umnietaniej.com prowadzi UmnieTaniej.com Seweryn Bandurski z siedzib─ů w Cz─Östochowie, adres: 42-202 Cz─Östochowa, Ul. Dekabrystów 41 lok. 602.  Telefon +48-530-479-747.

§8

Inne

 1. Firma zastrzega mo┼╝liwo┼Ť─ç wyst─Öpowania b┼é─Ödów w opisie towarów i/lub us┼éug.
 2. Wyst─Öpuj─ůce na stronie internetowej zdj─Öcia towarów s─ů przyk┼éadowe i prezentuj─ů konkretnie przedstawione w nich modele.  Firma nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za zdj─Öcia i opisy umieszczone przy poszczególnych towarach.
 3. Administratorem danych osobowych jest UmnieTaniej.com Seweryn Bandurski.  Dane osobowe Klientów podawane przy sk┼éadaniu Zamówienia s─ů przetwarzane przez UmnieTaniej.com Seweryn Bandurski wy┼é─ůcznie w celu realizacji Zamówie┼ä.  W zale┼╝no┼Ťci do decyzji Klienta wyra┼╝onej w Zamówieniu dane osobowe mog─ů by─ç te┼╝ przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przys┼éuguje prawo uzupe┼énienia, uaktualnienia, prostowania danych osobowych, czasowego lub sta┼éego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni─Öcia, je┼╝eli s─ů one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta┼éy zebrane z naruszeniem przepisów prawa oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania dla celów marketingowych.
 4. Dane osobowe nie s─ů przekazywane innym podmiotom gospodarczym.
 5. Sk┼éadaj─ůc Zamówienie Klient akceptuje Regulamin w brzmieniu z daty jego z┼éo┼╝enia oraz wyra┼╝a zgod─Ö na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů. Nie wymienione wprost w Regulaminie warunki realizacji Zamówie┼ä s─ů sformu┼éowane jednoznacznie, w sposób zrozumia┼éy i ┼éatwy do odczytania bezpo┼Ťrednio w sekcjach wskazanych w Regulaminie.
 6. Postanowienia Regulaminu nie uchybiaj─ů odpowiednim przepisom kodeksu cywilnego, Ustawy oraz innym przepisom maj─ůcym zastosowanie do dzia┼éalno┼Ťci i funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 7. Promocje w sklepie internetowym.  Promocyjne ceny towarów obowi─ůzuj─ů do wyczerpania zapasów lub do odwo┼éania w cz─Ö┼Ťci lub w ca┼éo┼Ťci. Termin wi─ů┼╝─ůcego charakteru opisuje §5 regulaminu.