Dotacje Unijne
Nasz sklep specjalizuje siÄ™ w obsÅ‚udze klientów którzy biorÄ… dotacje unijne.   ObsÅ‚użonych mamy dziesiÄ…tki klientów których wymagania Unijne speÅ‚niamy wedÅ‚ug specyfikacji.  Prosimy o kontakt pod adresem czestochowa@umnietaniej.com. Naszym atutem jest sprawne przeprowadzanie procedury zakupu oraz szeroka gama produktów gwarantujÄ…ca dostÄ™pność caÅ‚ego asortymentu co pozwoli zaÅ‚atwić wszystkie formalnoÅ›ci w jednym sklepie.
Skype-Gadu-Gadu

Kraków

Mój stan

 

Częstochowa

Mój stan

FaceBook

Partnerzy
śmieszne dowcipy, obrazki, filmiki

A A A

Grupa Wydawnicza Helion S.A.

 • Zobacz wszystkie | Strony: 1 2 3 4 5 6 NastÄ™pna »
 • Helion "Helion Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik"

  Fotografia i Aparaty » Literatura|Wszyscy producenci » Grupa Wydawnicza Helion S.A.

  DziÄ™ki książce "Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik" dowiesz siÄ™, co zrobić, aby przestać "klikać" i zacząć robić zdjÄ™cia. Poznasz wszystkie możliwoÅ›ci swojego aparatu, nauczysz siÄ™ korzystać z programów tematycznych i rÄ™cznych nastaw. Dowiesz siÄ™, jak fotografować różne obiekty i jak radzić sobie ze zmiennymi warunkami oÅ›wietleniowymi. Przeczytasz także o cyfrowej obróbce zdjęć i ich drukowaniu.  SKU: #000860
  Dostępność produktu: Od ręki
  Do koszyka
  Cena:21.00PLN
 • Helion "Photoshop. Pluginy i efekty specjalne"

  Fotografia i Aparaty » Literatura|Wszyscy producenci » Grupa Wydawnicza Helion S.A.

  DziÄ™ki książce "Photoshop. Pluginy i efekty specjalne" poznasz kilkadziesiÄ…t najbardziej przydatnych filtrów i ich zastosowania, a także nauczysz siÄ™ z nich korzystać. WykonujÄ…c seriÄ™ prostych, praktycznych ćwiczeÅ„, dowiesz siÄ™, jak za pomocÄ… kilku kliknięć myszÄ… utworzyć ciekawe efekty kolorystyczne, pozbyć siÄ™ czÄ™sto spotykanych wad, miÄ™dzy innymi zaciemnionych rogów i znieksztaÅ‚ceÅ„ obrazu, czy przeksztaÅ‚cić zdjÄ™cie w szkic. Zobaczysz także, jak poÅ‚Ä…czyć możliwoÅ›ci wielu filtrów i stworzyć interesujÄ…cy fotomontaż.  SKU: #000866
  Dostępność produktu: Od ręki
  Do koszyka
  Cena:37.00PLN
 • Helion "Sekrety cyfrowej ciemni Scotta Kelby"ego."

  Fotografia i Aparaty » Literatura|Wszyscy producenci » Grupa Wydawnicza Helion S.A.

  Książka "Sekrety cyfrowej ciemni Scotta Kelby"ego. Edycja i obróbka zdjęć w programie Adobe Photoshop Lightroom 2" wprowadzi CiÄ™ w Å›wiat tego doskonaÅ‚ego narzÄ™dzia. Dowiesz siÄ™, jak importować zdjÄ™cia do programu Photoshop Lightroom, konwertować je do formatu DNG oraz dobierać odpowiednie sÅ‚owa kluczowe. Ponadto poznasz sposoby zarzÄ…dzania kolekcjÄ… fotografii oraz metody ich porzÄ…dkowania. Nauczysz siÄ™ także edytować zdjÄ™cia, miÄ™dzy innymi w zakresie ekspozycji, balansu bieli, kontrastu czy nasycenia barw. W dalszych rozdziaÅ‚ach poznasz funkcje edycji fragmentu zdjÄ™cia, jego kadrowania oraz publikacji. To tylko niektóre z zagadnieÅ„ omawianych w tej książce. MożliwoÅ›ci narzÄ™dzia Photoshop Lightroom sÄ… naprawdÄ™ fascynujÄ…ce. Z tym podrÄ™cznikiem bÄ™dziesz mógÅ‚ je wykorzystać Å‚atwo i przyjemnie, a co najważniejsze - w peÅ‚ni!  SKU: #000869
  Dostępność produktu: Od ręki
  Do koszyka
  Cena:79.00PLN
 • Helion "ZdjÄ™cia makro. Warsztaty fotograficzne"

  Fotografia i Aparaty » Literatura|Wszyscy producenci » Grupa Wydawnicza Helion S.A.

  Wybierz siÄ™ na profesjonalne warsztaty fotograficzne. Korzystaj z wiedzy doÅ›wiadczonych nauczycieli i naucz siÄ™ tak oswajać wszystkie wartoÅ›ci techniczne, by na Twojej fotografii znalazÅ‚o siÄ™ nie tylko to, co widzisz, ale także to, co czujesz. Poznaj wszystkie żelazne reguÅ‚y oraz najlepsze metody komponowania ujęć o różnym charakterze -- od portretów po makrofotografiÄ™. SiÄ™gnij po przewodnik po Å›wiecie blasku i cienia, który pozwoli Ci uzyskać niesamowite efekty. Wraz z ekspertami, wybierz siÄ™ na wycieczkÄ™ do Å›wiata w skali makro. Manipuluj gÅ‚Ä™biÄ… ostroÅ›ci i twórz niebanalne obrazy abstrakcyjne oraz portrety zainspirowane makrofotografiÄ…. Na koniec staÅ„ siÄ™ trochÄ™ fotografem, trochÄ™ magikiem - naucz siÄ™ uwieczniać leciutkÄ… aurÄ™ osoby portretowanej, jej emocje, cechy osobowoÅ›ci, pasje.  SKU: #000859
  Dostępność produktu: Od ręki
  Do koszyka
  Cena:59.00PLN
 • Helion "Profesjonalna fotografia cyfrowa. Warsztaty. Tworzenie i druk obrazów Å›wiatowej klasy"

  Fotografia i Aparaty » Literatura|Wszyscy producenci » Grupa Wydawnicza Helion S.A.

  DziÄ™ki książce "Profesjonalna fotografia cyfrowa. Warsztaty. Tworzenie i druk obrazów Å›wiatowej klasy" również Ty staniesz siÄ™ autorem zdjęć, które bÄ™dÄ… podziwiane. CzytajÄ…c jÄ…, nauczysz siÄ™ wykorzystywać wszystkie możliwoÅ›ci swojego aparatu fotograficznego i wykonywać zdjÄ™cia w różnych warunkach. Dowiesz siÄ™, jak wybrać odpowiedni dla Twoich celów format zapisu zdjęć, jak odpowiednio korzystać z lampy bÅ‚yskowej i stosować efekty specjalne. Poznasz zaawansowane techniki wykorzystywane w cyfrowej ciemni fotograficznej oraz podczas drukowania zdjęć i ich wywoÅ‚ywania.  SKU: #000973
  Dostępność produktu: Od ręki
  Do koszyka
  Cena:77.00PLN
 • Helion "Fotografia obnażona. Mistrzowskie sesje aktu"

  Fotografia i Aparaty » Literatura|Wszyscy producenci » Grupa Wydawnicza Helion S.A.

  Akt jest swoistym hoÅ‚dem dla piÄ™kna ludzkiego (najczęściej kobiecego) ciaÅ‚a. DziÄ™ki solidnemu warsztatowi fotografika, wÅ‚aÅ›ciwemu sprzÄ™towi, umiejÄ™tnemu operowaniu Å›wiatÅ‚em i cieniem oraz zaufaniu miÄ™dzy artystÄ… a modelkÄ… powstajÄ… zachwycajÄ…ce dzieÅ‚a. Delikatne, subtelne, eteryczne… lub też prowokujÄ…ce, wyrafinowane i drapieżne. ZdjÄ™cia mówiÄ…ce wiÄ™cej niż tysiÄ…c sÅ‚ów. Obrazy przedstawiajÄ…ce żywe emocje, pragnienia, oddanie, erotycznÄ… pasjÄ™. KuszÄ…ce seksem, kokietujÄ…ce zmysÅ‚y i wyobraźniÄ™, zapraszajÄ…ce do intymnego Å›wiata. Albo wykorzystujÄ…ce nagość i bryÅ‚Ä™ ludzkiego ciaÅ‚a jedynie jako instrumenty tworzÄ…ce niebanalny obraz.
  Odczaruj zaklęty świat studia  SKU: #002671
  Produkt chwilowo niedostępny. Dowiedz się więcej pod numerem (530)479-747.
  Cena:45.00PLN
 • Helion "Fotografia cyfrowa w podczerwieni. Warsztaty fotograficzne"

  Fotografia i Aparaty » Literatura|Wszyscy producenci » Grupa Wydawnicza Helion S.A.

  Poznaj hipnotyzujÄ…cy Å›wiat fotografowania w podczerwieni. Teraz nie musisz już ograniczać siÄ™ do tego, co zarejestrowaÅ‚ Twój aparat - możesz kreować zupeÅ‚nie nowe efekty. Wystarczy siÄ™gnąć po filtr IR lub odpowiednio przerobiony aparat, a zaczniesz zmieniać zwykÅ‚e krajobrazy w przestrzenie nieziemskie i magiczne. W podczerwieni mogÄ… robić zdjÄ™cia zarówno fotoamatorzy, jak i profesjonaliÅ›ci. Chociaż promieniowania tego nie można dostrzec goÅ‚ym okiem, można nauczyć siÄ™ wizualizować jego charakterystykÄ™ i efekty - widzieć je oczami wyobraźni - a potem tworzyć surrealistyczne fotografie, oparte na jego niezwykÅ‚ych cechach.  SKU: #002668
  Dostępność produktu: Od ręki
  Do koszyka
  Cena:62.00PLN
 • Helion "Fotografia cyfrowa wedÅ‚ug Davida Pogue’a"

  Fotografia i Aparaty » Literatura|Wszyscy producenci » Grupa Wydawnicza Helion S.A.

  Książka "Fotografia cyfrowa wedÅ‚ug Davida Pogue’a" zawiera najważniejsze informacje na temat profesjonalnej fotografii, aparatów i akcesoriów fotograficznych, a także szereg instrukcji na temat cyfrowej obróbki zdjęć. Tym samym ukazuje caÅ‚y cykl powstawania perfekcyjnej fotografii. Z tego podrÄ™cznika dowiesz siÄ™, w jaki sposób sprawnie i efektywnie posÅ‚ugiwać siÄ™ programami do edycji zdjęć oraz jak zarzÄ…dzać fotografiami. Znajdziesz tu wskazówki dotyczÄ…ce artystycznej kompozycji obrazu czy oÅ›wietlenia. Nauczysz siÄ™ retuszować fotografie, poprawiać ich kontrast, obliczać rozdzielczość, przygotowywać do druku i zamieszczenia w Internecie.  SKU: #002939
  Dostępność produktu: Od ręki
  Do koszyka
  Cena:51.45PLN
 • Helion "Fotografia doskonaÅ‚a. Jak kreować magiÄ™ cyfrowego obrazu"

  Fotografia i Aparaty » Literatura|Wszyscy producenci » Grupa Wydawnicza Helion S.A.

  Książka ta bÄ™dzie dla Ciebie praktycznym podrÄ™cznikiem i twórczym wyzwaniem - bez wzglÄ™du na to, czy jesteÅ› poczÄ…tkujÄ…cym zapaleÅ„cem, czy też doÅ›wiadczonym fotografem. Zaspokoi Twój gÅ‚ód wiedzy i z pewnoÅ›ciÄ… wzmocni TwojÄ… kreatywność. Poznasz bliżej program Lightroom - narzÄ™dzie, które pozwala zmienić marzenia o doskonaÅ‚ej fotografii w rzeczywistość gotowego zdjÄ™cia.  SKU: #002670
  Dostępność produktu: Od ręki
  Do koszyka
  Cena:99.00PLN
 • Helion "Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia"

  Fotografia i Aparaty » Literatura|Wszyscy producenci » Grupa Wydawnicza Helion S.A.


  Książka "Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia" to przede wszystkim przewodnik po Å›wiecie doskonaÅ‚ej kompozycji, w którym każde zagadnienie ilustrowane jest wspaniaÅ‚Ä… fotografiÄ…, a także informacjami z zakresu samej kompozycji oraz danych technicznych, takich jak rodzaj użytego obiektywu, przysÅ‚ona, czas naÅ›wietlania czy ISO. Z tego podrÄ™cznika dowiesz siÄ™, jakie narzÄ™dzia mogÄ… posÅ‚użyć do stworzenia i udoskonalenia zdjęć, jak podnieść spójność i wewnÄ™trznÄ… logikÄ™ zdjÄ™cia w obrÄ™bie kadru, a także jakich strategii używać, aby zintegrować na zdjÄ™ciach czas i narracjÄ™. Nauczysz siÄ™ doskonale Å‚Ä…czyć temat zdjÄ™cia z jego wizualnym przedstawieniem w celu wywoÅ‚ania konkretnych emocji.  SKU: #002673
  Dostępność produktu: Od ręki
  Do koszyka
  Cena:52.00PLN
 • Zobacz wszystkie | Strony: 1 2 3 4 5 6 NastÄ™pna »